12 februari

Internationale Dag ter Voorkoming van Extremisme als en wanneer dat leidt tot Terrorisme

12 februari - 96 dagen geleden elk jaar dezelfde datum
Aangepast op 12 oktober 20:20

Internationale Dag ter Voorkoming van Extremisme als en wanneer dat leidt tot Terrorisme

Categorie:
112-group Mens en maatschappij

Waar gevierd:
Internationaal

Sommige Dagen hebben, we geven het toe, gewoon een stomme naam. Er is bijvoorbeeld ook een Internationale Dag ter Voorkoming van Schade aan de Natuur tijdens Oorlog en Gewapende Conflicten en nu is er dus ook deze, de Internationale Dag ter Voorkoming van Extremisme als en wanneer dat leidt tot Terrorisme. Mooier kunnen we de titel niet vertalen die de oprichters bij de Verenigde Naties hieraan hebben gegeven. Die noemen deze Dag de International Day for Prevention of Extremism as and when Conducive to Terrorism. Maar het is wél meteen duidelijk waar de Dag voor staat.

De Dag mag dan een idioot lange en specifieke naam hebben, maar het doel is duidelijk. Op deze Dag staan de Verenigde Naties stil bij extremisme en specifiek als dat extremise later leidt tot terreurgroeperingen en -aanslagen. Dat gebeurt nogal wollig, op hoogambtelijk internationaal niveau, waarbij overheidsinstellingen zoals de VN in gesprek gaan met welzijnsorganisaties en experts. Ze proberen dan met plannen te komen om extremisme vroeg te stoppen.

Kennis delen is het devies van deze Dag, waar u waarschijnlijk zelf weinig van mee zult krijgen. Mogelijk verschijnen er wel berichten in de media over de staat van extremisme en terrorisme. Hou dat dus even in de gaten!

Alle informatie over deze Dag is te vinden op de website van de VN.

Wens iemand een Fijne Internationale Dag ter Voorkoming van Extremisme als en wanneer dat leidt tot Terrorisme!
Verwante Dagen

Internationale Coming-Out Dag
11 oktober
Inmiddels wordt de National Coming Out Day, die in Engeland is opgericht in 1988, al lang niet meer National. De Kom-Uit-De-Kast-Dag, zoals we de Dag vrij vertaald in het Nederlands noemen, wordt ook in ons land gevierd op 11 oktober.

Internationale Dag van de Liefdadigheid
5 september
De Verenigde Naties zijn voor veel dingen goed, maar één van de belangrijkste dingen is toch wel liefdadigheid. Niemand die zo goed is in naastenliefde als de VN.

Internationale Dag van de Ouderen
1 oktober
Een eerbetoon aan alle oudere personen op de wereld. De Dag van de Ouderen staat in het teken van het belang van ouderen in onze samenleving. Ook wordt er deze Dag stilgestaan bij de groeiende vergrijzing in de wereld tegenwoordig en wat we daaraan kunnen doen.

12
februari

12 feb

Komende Dagen
Deze site gebruikt Cookies.